Wat betekent het om te investeren in Blockport Securities?

Wat betekent het om te investeren in Blockport Securities?

In dit artikel bespreken we de waarde van onze aankomende STO voor onze community van investeerders, en lichten we toe wat het precies betekent om één van de eerste aandeelhouders van Blockport te worden door BPS te kopen.


16 April lanceren we de eerste ronde van onze STO. Zie onze website voor meer info.


Belangrijkste punten:

  • Blockport is één van de eerste exchanges in Europa die een STO lanceert.
  • Investeerders ontvangen Blockport Securities (BPS) in ruil voor een minimale investering van 500 Euro.
  • Investeerders ontvangen (indirect) economisch eigendom in Blockport, en kunnen ook profiteren van potentiële waardestijging van Blockport als bedrijf zijnde.
  • BPS-houders hebben recht op een aandeel in de winst door middel van dividenduitkering.
  • BPS-houders krijgen toegang tot exclusieve jaarlijkse bijeenkomsten met het bestuur en managementteam van Blockport, inclusief financiële rapportages.
  • BPS-houders zullen actief worden betrokken bij belangrijke productontwikkelingen en feedbackprocessen.

Op 15 april 2019 zal Blockport een Security Token Offering (STO) lanceren om de financiering voor groei van het platform en internationale uitbreiding te realiseren.

In deze STO kunnen investeerders BPS tokens kopen die gekoppeld zijn aan aandelen in Blockport.

Waarom een STO?

Het STO-model bouwt voort op huidige fondsenwervingsmethoden door bedrijven in staat te stellen effecten te verkopen die gedekt worden door bijvoorbeeld eigen vermogen, schulden, of activa in de vorm van tokens. Met behulp van een STO kunnen bedrijven zo kapitaal aantrekken op een wijze die de traditionele, vaak langdurige weg langs durfkapitalisten (VC’s), weet te omzeilen, terwijl het aandelenbezit wordt gedemocratiseerd onder een brede groep aandeelhouders.

STO’s bieden ook meer flexibiliteit met betrekking tot het type effect dat kan worden aangeboden, een groter geografisch bereik, en potentieel ook grotere liquiditeit.

Bovendien kan de tokenisatie van aandelen investeerdersparticipatie mogelijk maken op basis van lagere toetredingsdrempels, en is het eenvoudiger voor investeerders om aandelen te kopen, verkopen of verhandelen op een later moment - mochten ze dit willen.

In ons geval stelt de STO Blockport in staat om kapitaal aan te trekken op een duurzame en inclusieve wijze, terwijl het ook de belanghebbenden in onze community ten goede komt.

De strategie van tokenisatie stelt ons in staat om het economisch eigendom van Blockport te verdelen onder de belanghebbenden in ons ecosysteem die Blockport’s visie delen - en helpt ons ook om te voorzien in de vraag van onze community naar een winstdeling model binnen ons ecosysteem.

Als een bedrijf dat opereert in de blockchain industrie, zijn we enorm enthousiast dat we één van de eerste projecten in Europa zijn die een STO lanceert!

Wat bieden we?

Met Blockport’s STO, zullen investeerders Blockport Securities (BPS) ontvangen in ruil voor een investering in EUR, USD, Bitcoin of Ethereum. De Stichting zal investeringen accepteren met een bedrag van 500 Euro of meer (of het equivalent daarvan in USD, BTC of ETH, zoals beschreven in ons Investment Memorandum). BPS heeft een prijs van 100 Euro per token.


Welke rechten hebben BPS-houders?

Een BPS geeft de houder een economisch recht op de opbrengsten die Blockport Holding B.V. op de onderliggende aandelen zonder stemrecht heeft uitgekeerd.

Een Houder heeft daarom het recht om (i) pro rata dividendbetalingen op zijn BPS te ontvangen, onder voorbehoud van de raad van bestuur en de algemene vergadering die besluit om dividenden uit te keren aan de aandeelhouders van Blockport Holding BV en (ii) winst uit een potentiële waardevermeerdering van de BPS. Bekijk de onderstaande afbeelding over hoe de dividendstructuur werkt.

*Het pro rata percentage voor dividenduitbetaling aan BPS-houders in deze afbeelding is afhankelijk van de hoeveelheid uitgekeerde BPS in deze en volgende rondes.


Wat zijn de voordelen van het ontvangen van Blockport dividend?

Dividend zal direct worden gedistribueerd naar de wallet van de Houder, in de vorm van cryptocurrency (gebaseerd op de actuele wisselkoers), of naar de bankrekening van de Houder in de vorm van fiat-valuta (bijvoorbeeld Euro).

De raad van bestuur zal een jaarrekening opstellen en zal op jaarlijkse basis beslissen of dividend zal worden uitgekeerd. Deze uitbetalingen zijn gebaseerd op Blockport’s nettowinst en het bedrag dat opnieuw in het bedrijf zal worden geïnvesteerd.

Bovendien, als de waarde van Blockport als bedrijf zijnde stijgt, kan ook de waarde van BPS tokens stijgen, aangezien deze gelinkt zijn aan aandelen in het bedrijf.

Jaarlijkse BPS-houders bijeenkomsten

BPS-houders zullen toegang krijgen tot exclusieve jaarlijkse bijeenkomsten met het bestuur en het managementteam van Blockport. Hierbij krijgen BPS-houders tevens inzicht in de algehele prestaties van het bedrijf, financiële rapporten en andere belangrijke data betreffende management.

Privégroep voor product feedback

Goed product design is een integrale waarde die de kern vormt van ons platform. We willen dat BPS-houders, als investeerders in Blockport, een rol spelen bij de beslissingen die de koers van ons platform bepalen.

Om deze reden zullen BPS-houders worden uitgenodigd om deel te nemen aan ons productteam, door bij te dragen aan feedbackprocessen. Dit stelt BPS-houders in staat om direct feedback te geven over belangrijke productbeslissingen en ons ontwikkelingstraject.

De potentie van BPS

Zoals aangegeven hebben BPS-houders recht op dividenduitkering op jaarlijkse basis als deze worden uitgegeven, gebaseerd op Blockport’s nettowinst.

Als de waarde van Blockport als bedrijf zijnde stijgt, kan ook de waarde van BPS tokens stijgen, aangezien deze gelinkt zijn aan aandelen in het bedrijf.

Ondanks dat het (vanuit een juridisch perspectief) niet mogelijk is om financiële vooruitzichten te geven over Blockport’s toekomstige winst en waarde, is het de moeite waard om de prestaties van één van onze concurrenten kort te belichten als mogelijke benchmark.

Coinbase, onze grootste concurrent en de meest bekende exchange uit de Verenigde Staten, kende een jaarlijks handelsvolume van 70 miljard dollar, genereerde een omzet van 1,3 miljard dollar en een winst van 456 miljoen dollar in 2018.

In 2013 werd Coinbase gewaardeerd tussen 15 en 25 miljoen dollar, een getal dat niet ver ligt van de huidige waardering van Blockport voor de eerste ronde van onze aankomende STO.

In 2013 lanceerde Coinbase een Series A financieringsronde, waarmee in totaal 6,1 miljoen dollar werd opgehaald. Vijf jaar later voltooide Coinbase haar achtste financieringsronde, waarmee 300 miljoen dollar werd opgehaald en waarde van 8 miljard dollar werd behaald (Bron: Crunchbase). Dit betekent dat binnen een periode van vijf jaar tijd de waarde van Coinbase met ongeveer 40.000% groeide.

Opmerking: De genoemde cijfers in deze berekeningen zijn afgeronde schattingen, en zijn in sommige gevallen afkomstig van niet-gecontroleerde bronnen.

De Blockport STO

Op 15 april lanceren we voor de eerste keer onze op aandelen gebaseerde investeringsronde.

Op basis van de groei die we de komende jaren willen realiseren, zijn we enthousiast om deze investeringsronde in de vorm van een STO te lanceren, omdat op deze wijze een groot aantal investeerders deel kan uitmaken van onze reis en onze groeiplannen.

De Blockport STO is open voor het grote publiek in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EEA), evenals voor geaccrediteerde investeerders uit de Verenigde Staten.

Lees meer over investeren in de Blockport STO.

Over Blockport

Blockport is een in Amsterdam gevestigd, Euro-naar-cryptocurrency handelsplatform met een sterke focus op gebruiksvriendelijkheid en social trading functionaliteiten. Blockport biedt gebruikers een veilige, efficiënte en prettige manier om cryptocurrencies te kopen en verkopen.

Het Blockport platform is verbonden met externe exchanges en kan dankzij haar slimme ordersysteem automatisch de beste prijs bieden aan gebruikers. Het komende jaar zal Blockport bouwen op een hybride-gedecentraliseerde architectuur die gebruikers in staat stelt te handelen met hoge snelheid, terwijl munten en tokens veilig kunnen worden opgeslagen op een blockchain wallet, wat betekent dat gebruikers zelf hun private keys bezitten.

More in Community
Blockport April update
4 min read
Blockport STO results
4 min read
De multi-biljoenen potentie van Bitcoin en cryptocurrency
13 min read
GoChain (GO) listing live on Blockport
2 min read
Blockport in 2018: A reflection and community update
5 min read
Blockport kicks off more crypto listings, starting with EOS
2 min read
Blockport launches initiative to increase awareness around cyber-security within the crypto industry
3 min read
Blockport Business Update
5 min read